Flyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Lastbil
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Fartyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Tåg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?

Law

We are specialized in maritime and transport law, and provides excellence in:

  • Legal advice
  • Help in civil cases
  • Contract Signing
  • Keeps our contract customers up to date on legal and regulatory changes on dangerous goods and transport law

Contact us for more information!

Vi är specialiserade inom sjö- och transporträtt och erbjuder spetskunskap inom:

  • Juridisk rådgivning
  • Hjälp i tvistemål
  • Avtalsskrivning
  • Håller våra avtalskunder uppdaterade på lag- och regeländringar gällande farligt gods och transporträtt

Kontakta oss för mer information!

shutterstock_62647111