Flyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Lastbil
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Fartyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Tåg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?

Säkerhetsrådgivare

Vi är certifierad säkerhetsrådgivare för farligt gods och kan hjälpa Er att hantera företagets produkter rätt och säkert:

Farligt gods

Med farligt gods menas varor som kan medföra skador på människor, djur, egendom eller miljö.

Juridik

Vi tillhandahåller jurister som är specialiserade inom sjö- och transporträtt.

Utbildning

Vi genomför kundanpassade utbildningar, om så önskas i era egna lokaler, inom följande segment:

 • Konsultation
 • Rådgivning
 • Samtliga fyra transportslag
 • Alla EU-länder

Läs mer >>

 • ADR – Väg
 • RID – Järnväg
 • DGR – Flyg
 • IMDG – Sjö

Läs mer >>

 • Juridisk rådgivning
 • Hjälp i tvistemål
 • Avtalsskrivning
 • Håller våra avtalskunder uppdaterade på lag- och regeländringar

Läs mer >>

 • Farligt gods
 • Transporträtt
 • Reklamationshantering
 • Security

Läs mer >>