Flyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Lastbil
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Fartyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Tåg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?

Juridik

Vi är specialiserade inom sjö- och transporträtt och erbjuder
spetskunskap inom:

  • Juridisk rådgivning
  • Hjälp i tvistemål
  • Avtalsskrivning
  • Håller våra avtalskunder uppdaterade på lag- och regeländringar gällande farligt gods och transporträtt

 

Kontakta oss för mer information!